smw-sb-fb

โฆษณาจะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ซึ่ง Local awareness ads ของ Facebook ได้ออก features ใหม่ที่ทำให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีร้านค้าหลายแห่งเพื่อสร้างโฆษณาที่สามารถเข้าถึงได้สูงขึ้นกว่าเดิมในแต่ละพื้นที่ของสาขาต่างๆ ซึ่งเครื่องมือ 2 ชิ้นที่ Facebook ออกมาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นผ่านพื้นที่ที่ถูกกำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขา

เราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องมือใหม่ 2 ชิ้นนี้ที่ Facebook ได้ประกาศออกมามีอะไรกันบ้าง

  1. Feature insight ที่สามารถบอกผู้บริโภคที่มีคุณภาพได้ดีกว่าเดิม

Facebook-Sociallybuzz

เมื่อธุรกิจต้องการเข้าใจกลุ่มคนที่เข้ามาใน Fanpage ของพวกมากยิ่งขึ้น และตอนนี้ Page Insights เพิ่ม tab ใหม่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ local business เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นโดยบอกถึงกลุ่มคนที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของพวกเขา Feature นี้สามารถบอกได้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นมี Demographics อย่างไร ความสนใจของพวกเขามีอะไรบ้าง(Trend) ดังนั้นเจ้าของธุรกิจก็จะสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของพวกเข้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถหาช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งาน Facebook ในแต่ละช่วงเวลาของวันได้ด้วย

อีกทั้งยังสามารถบอกถึงการเข้าถึงของโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายว่าสื่อสารไปตรงกลุ่มหรือไม่ ซึ่งสำหรับตอนนี้นักโฆษณาสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงโฆษณาของกลุ่มคนที่อยู่รอบๆร้านค้าของพวกเข้า ซึ่งจะทำให้เราสามารถกำหนดการเข้าถึงแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ร้านค้าเราได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเหล่านี้ที่นักโฆษณา หรือเจ้าของธุรกิจเห็นนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ทาง Facebook ไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น ซึ่งจุดนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างสำหรับคู่แข่งที่จะป้องกันการแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายไปจากเราได้

2. วิธีที่ง่ายขึ้นในการสร้างโฆษณาแบบเลือกพื้นที่

Facebook-Sociallybuzz-2

เครื่องมือนี้ช่วยในการบริหาร Page ที่มีหลายสาขาในหลายพื้นที่ โดยการใช้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่แยกจากกัน เพื่อสร้าง Dynamic ads ที่สามารถใส่ Call-to-action เฉพาะที่สาขานั้นๆ

เช่น ถ้าธุรกิจของคุณมีหลายสาขา คุณสามารถเลือกแสดงผลโฆษณาของคุณไปยังพื้นที่นั้นโดยให้ข้อมูลที่เฉพาะได้ เช่นเบอร์โทรศัพท์สาขานั้นๆ โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสาขานั้นๆ กิจกรรมพิเศษที่จัดเฉพาะสาขานั้นๆ เป็นต้น ถ้าธุรกิจของคุณคือห้าง Central คนที่อยู่ใกล้บริเวณเพลินจิต คุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ Central Chitlom ในขณะที่คนที่บริเวณรังสิต คุณก็สามารถให้พวกเขาเห็นข้อมูลโปรโมชั่นของ Central Future Park ได้ในเวลาเดียวกันของการสร้างแคมเปญโฆษณาของคุณ

การอับเดทในครั้งนี้ถึงแม้จะดูน้อย แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีหลายสาขา และบางสาขาอาจจะอยู่ไม่ห่างกันมากนั้นย่อมเห็นถึงประโยชน์ของ Feature ใหม่นี้อย่างแน่นอน

 

Advertisements