streaming.0.0

ผลการหาข้อมูลผ่าน Google’s search สามารถแสดงผลข้อมูลจากภายใน application ได้ถึง 2 ปี แต่ Google สามารถแสดงผลได้เฉพาะ application ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้แล้ว หรือ application ที่มี website เท่านั้น!!

Google ประกาศว่าได้เริ่มต้นทดสอบระบบที่จะสามารถแสดงผลของ application สำหรับโทรศัพท์มือถือ Android เมื่อมีการค้นหาการแสดงผลผ่านการ search เช่น ถ้าคุณ search หาโรงแรมเพื่อทำการจองที่พัก การแสดงผลจะขึ้นข้อมูลของ Hoteltonight ซึ่งเป็น application สำหรับใช้จองโรงแรมขึ้นมา แต่ website ของ Hoteltonight ไม่สามารถรองรับการจองได้ ดังนั้นเมื่อคุณ click ที่ผลของการ search, Google จะพาคุณไปที่ application ของ Hoteltonight ทันที เพื่อที่คุณจะได้ทำการดูข้อมูลโรงแรมผ่านทาง application แต่ถึงอย่างนั้นการตอบสนองของ application ที่เข้ามาโดยการ search ของ Google นั้นจะยังตอบสนองได้ช้ากว่าการเข้า application ปกติ

แต่สำหรับตอนนี้สามารถแสดงผลการค้นหาได้เพียง 9 app เท่านั้น ได้แก่ Hoteltonight, Weather, Chimani, Gormey, My Horoscope, Visual Anatomy Free, Useful Knots, Daily Horoscope และ New York Subway. และต้องต่อ Wifi อยู่เท่านั้นถึงสามารถใช้งานระบบนี้ได้

น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับ สำหรับการแสดงผลการ search ของ Google

app-stream-w-dots (1).gif

Advertisements