การทำงานในโลก Digital นั้นต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะคู่แข่งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ ในทุกๆปีเราจะมองเห็น Trends ใหม่ๆที่เกิดขึ้น แต่ถึงบางครั้ง Trends เหล่านั้นดูเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก แต่นัก Marketer มักจะเรียกร้องอะไรใหม่ๆจาก Agency เสมอ สิ่งนี้คือ Nature ของอุสหกรรม Digital

Influencer เป็นหนึ่งในเทคนิคที่นักการตลาดหลายๆคนนิยมใช้เพื่อพูดแทนแบรนด์ของตัวเอง แต่เราควรจะใช้เมื่อไหร่ดีหละ?

Webfluential ได้แนะนำ 6 ระยะที่เหมาะสมสำหรับนำ influencer มาใช้ ได้แก่

  1. เมื่อคุณต้องการกระจายข้อความบางอย่างไปยังกลุ่มเป้าหมาย
  2. เมื่อคุณต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ
  3. เมื่อคุณต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกจากฐานผู้บริโภคปกติของคุณ
  4. เมื่อคุณต้องการสร้าง หรือ share เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์
  5. เมื่อคุณต้องการสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้า
  6. เมื่อคุณต้องการสร้าง Awareness ให้กับข้อเสนอทางการตลาดใหม่ๆ

influencer marketing - when to use

Advertisements