การตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อในแต่ละวันมีคนแชร์รูปภาพกว่า 1 พันล้านรูปต่อวัน ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการค้นหาสินค้าที่ถูกใจสำหรับพวกเขา และสินค้าที่มีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อพวกเขา ดังนั้นแบรนด์จึงต้องประสบกับการเติบโตของความต้องการในการเสพเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ดังนั้นนักการตลาดควรจะคำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาในการใช้ Visual Marketing

Curalate ได้แนะนำ 10 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการใช้ Visual Marketing สำหรับปี 2016 ดังต่อไปนี้

  1. นักการตลาดรู้สึกถูกกระตุ้น : 77% ของนักการตลาดยอมรับว่า ROI เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ Visual content และ 1 ใน 10 เชื่อมั่นว่าภาพที่พวกเข้าใช้นั้นสามารถใช้งานได้ดี
  2. ความเชื่อมั่นใจงาน Creative มีต่ำ : เพียง 11% ของนักการตลาดเชื่อว่าภาพที่พวกเข้าใช้นั้นมีอิทธิพลต่อช่องทางการทำการตลาดอย่างที่สุด ในขณะที่ 7% เชื่อว่าเนื้อหาในภาพของพวกเขานั้นประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  3. นักการตลาดต้องการคนออกแบบเนื้อหาในภาพ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำ : 86% ของนักการตลาดยอมรับว่า ประเภทของช่องทางการสื่อสารนั้นสำคัญต่อการเลือกรูปภาพที่จะใช้ แต่ 78% ยังคงใช้รูปภาพเดิมในการโปรโมททุกช่องทาง
  4. Emails, E-commerce and Ads : น้อยกว่า 11% ของนักการตลาดเชื่อว่ารูปภาพนั้นมีความสำคัญในการใช้ใน e-mail, โฆษณา และรวมถึงใน e-commerce
  5. โทรศัพท์เป็นช่องทางที่จำเป็นในการใช้รูปภาพ แต่ยังขาดความสร้างสรรค์อยู่ : ถึงแม้ว่า 1 ใน 3 ของนักการตลาดจะใช้รูปภาพในกระตุ้น Mobile Commerce แต่พวกเขาก็เชื่อว่างาน Creative ของพวกเขานั้นยังเป็นจุอ่อนอยู่มาก ทั้งในโทรศัพท์มือถือ และ application
  6. แบรนด์มักจะลอกงานจากแบรนด์อื่นที่มีความเป็น innovation มากกว่า : 61% ของนักการตลาดได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ Visual marketing จากแบรนด์อื่นๆ มากกว่าการคิดขึ้นมาใหม่
  7. การดิ้นรนในการใช้รูปภาพเป็นเรื่องจริง : มากกว่าครึ่งของนักการตลาดรู้สึกถูกครอบงำว่าพวกเขาต้องใช้ภาพในการทำการตลาด
  8. การขาดการจัดการนั้นสร้างปัญหาให้กับแบรนด์ : นักการตลาดกว่า 58% ใช้ Desktop, cloud service หรือไม่ก็ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บรูปภาพเลย
  9. สิ่งที่ทำทำให้การตลาดโดยใช้ภาพไม่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การเลือกใช้ภาพที่ไม่มีความสอดคล้องกัน, ไอเดียในการออกแบบภาพใหม่ๆ, การวัด ROI, งบประมาณ และ ความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง
  10. ความต้องการในการรายงานผล และการวิเคราะห์จะสร้างความชัดเจน : 54% ของนักการตลาดสงสัยถึงความสามารถในศักยภาพว่ารูปที่พวกเขาใช้นั้นสร้าง conversion ได้มากน้อยเพียงใด 45% ของนักการตลาดสงสัยในรายงานด้านรายได้ และ 39% ของนักการตลาดสงสัยเรื่องการสร้าง traffic

ia2(15)

 

Advertisements