e7620031

สรุปงานมัมมนา Excellence Marketing for Thailand 4.0 กับมุมมองของนักการตลาดในยุคดิจิทัล สิ่งที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ Marketing Trend ในปี 2017  หัวข้อในการสัมมนามีดังต่อไปนี้ครับ

 • Opening Speech
  • คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์, นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
  • คุณพรชัย ธีระเวช, รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • Driving Company Success Through Corporate Governance
  • คุณบัณฑิต นิจถาวร, กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Impact of Digital Revolution on Consumer Behavior
  • คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย, COO MD INTAGE Thailand
 • Big Data : From Data to Insight and Impact
  • คุณธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์, ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Win in Digital War with Content
  • คุณแดน ศรมณี, Content Business and Marketing Director LINE Thailand
  • คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล ทีวี บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
  • คุณโศรดา ศรประสิทธิ์, Managing Director บริษัท บริลเลี่ยน แอนด์ มิลเลี่ยน จำกัด
 • “Value of Creativity” The SME Success Story
  • คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ, Managing Director, After You
  • คุณวราภรณ์ มนัสรังษี, Managing Director, All CoCo
  • ดร. วรชาติ ดุลยเสถียร, Managing Director, Bullazia Agrifluids Co, Ltd
 • E-Commerce Contribution to Economic Growth of Thailand (Lazada Case Study)
  • Lazada’s CEO : Mr. Alessandro Piscini

 

แต่ผมขอเลือกแค่บางหัวข้อมาสรุปเนื้อหาให้อ่านกันแค่ 3 หัวข้อ ดังนี้นะครับ

1. Impact of Digital Revolution on Consumer Behavior

2. Big Data : From Data to Insight and Impact

3. Win in Digital War with Content

เนื่องจาก Part อื่นๆ สามารถหาอ่านได้ตาม PR News บทสัมภาษณ์ และหนังสือได้ทั่วไป ผมเลยขอสรุปใน 3 เรื่องข้างต้นมาให้อ่านกันนะครับ แต่อาจจะใส่การวิเคราะห์เพิ่มเติมของผมเองลงไปบ้างตามความเหมาะสม

unnamed

ภาพ : คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์, นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

1. Impact of Digital Revolution on Consumer Behavior

 • หากเราอยากรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภคให้เราไปดูได้จาก Social Media
  • ปัจจุบัน Consumer ฟัง Peers มากกว่า Authority
  • Consumer ยอมรับกับ White Lie ได้
  • Consumer ปัจจุบันพฤติกรรมเปลี่ยนเป็น Prosumer มากขึ้นคือไม่ใช่อยู่ในฐานะ Passive Audience เหมือนเมื่อก่อน แต่เป็น Active Audience ที่มีความต้องการเฉพาะบุคคล โดย Prosumer มีลักษณะดังต่อไปนี้ (New model of “4C”)
   • Curation – คือการรวบรวม Content จากที่ต่างๆ มาสร้างเป็น content ใหม่ของตัวเอง
   • Creation
   • Community
   • Crownculture – ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน เช่น  กระแส “กราบรถ”
  • Consumer ปัจจุบันเลือก Content ที่จะเสพย์ หรือ “Cherry Picking”
 • “Post Truth” (คำนี้เป็น Adjective นะครับ) คือ ความจริงไม่มีความหมายเท่าอารมณ์รับรู้ เช่น ผลการเลือกตั้ง 2016 ของสหรัฐอเมริกา

 

อะไรคือสิ่งที่ Consumer ต้องการกับ “CARE” โมเดล

 • C – Contextual : หา Pain Point ของ Consumer ให้เจอ แล้วแก้ไขมันซะ
 • A – Authenticity : แบรนด์ไม่จำเป็นต้อง Perfect แต่ต้อง Real
 • R – Relationship : Consumer สนใจว่าแบรนด์มีความหมายอย่างไรกับตัวเอง ต้องการความเป็น Humanize จากแบรนด์
 • E – Empowerment : Consumer ชอบแบรนด์ที่ให้แรงบัลดาลใจอะไรบางอย่าง

สุดท้าย ไม่ว่าคุณจะทำการตลาดอย่างไร คุณควรให้ผู้บริโภคเป็น Hero ปัจจุบันเราอาจจะเน้นเรื่อง Internet of Things แต่บางทีเราควรกลับมามองถึง Internet of Experience ให้มากขึ้น

 

2. Big Data : From Data to Insight and Impact กับ Tesco Lotus Model

 • From Big Hair to Big Data : Evolution of consumer experience.
  • เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำไม Big Data ถึงมีความสำคัญในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับคนในยุค 1989 ที่ทรงผมแอปโฟกำลังเป็นที่นิยม แล้วพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยเฉพาะใน Retail Market เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าจะให้อธิบายเรื่องนี้คงต้องเขียนเพิ่มอีก 1 บทความ ผมเลยหาข้อมูลที่ บริษัท ดันน์ฮัมบี้ แชร์ไว้มาให้อ่านกันนะครับ >> Download
 • Consumer Experience
  • สิ่งสำคัญในการทำ Big Data คือการสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล(Personalize Exp.) ให้เกิดความรู้สึกถึงสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า “Feel Privilege”

screenshot_1

 • Online & Offline integration
  • การทำ Big Data ไม่ได้เน้นที่ Digital Platform อย่างเดียว ถ้าให้ดีควรทำควบคู่กันไปพร้อมกับ Offline Platform
   • Campaign Integration สร้างการเชื่อมโยงระหว่าง Offline และ  Online เช่น QR code
   • Collecting Data Across Platform สร้าง ecosystem (การสร้างระบบของตัวเอง ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด) แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง platform เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรวบรวมข้อมูลของข้อมูล และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 • iBeacon Technology
  • ใช้เพื่อระบุตำแหน่งและทำการส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพียงแค่เปิดมือถือเอาไว้ คุณก็สามารถระบุตำแหน่งของมือถือของคุณได้ตลอดเวลา เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาที่ Store ของคุณ คุณก็สามารถทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายได้ เช่น การยิง e-coupon เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งของคุณ จากฐานข้อมูลเดิมของลูกค้า ที่เคยซื้อสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้าของคุณมาก่อนหน้านี้

screenshot_3

 • Substitute product
  • ในปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง สินค้าทดแทนจึงมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมาก และแน่นอนดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น หากแบรนด์ทำ Big Data ก็ย่อมมีโอกาสที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งได้ไม่มากก็น้อย

 

3. Win in Digital War with Content

 • Customer’s behavior already changed!!
  • เนื่องจาก Globalization ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้่ ผ่านการค้นหาข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ท ทำให้พฤติกรรมการเสพย์ Content เปลี่ยนไป เนื่องจากแต่ละคนมี Ideal ของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป ความต้องการเสพย์ Content จึงมีความแตกต่างกัน
   • Example : เมื่อก่อนที่เราสร้างหนัง TVC หนึ่งเรื่อง แต่สามารถเข้าถึงคนได้เกือบทั้งประเทศ แต่ปัจจุบัน การสร้าง Content ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริโภคเลื่อก Agenda ในการเสพย์ด้วยตัวเอง
 • Platform is also important
  • นอกจากการออกแบบ Content ให้โดดเด่น และเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายแล้ว Platform ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
   • VDO บน Facebook – ไม่มีเสียงถ้าไม่กดดู >> ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคกดดู VDO หรือจะใส่ subtitle ใน VDO เลยดีไหม?
   • VDO บน Youtube – สามารถกด Skip ได้ >> ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคสนใจดู VDO จนจบ
  • นอกจากนี้สิ่งที่นักการตลาดต้องสนใจคือ แต่ละ Platform มีการเข้าถึงผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะที่สำคัญ เช่น LINE เข้าถึงคนที่ต้องการชมรายการทีวีย้อนหลัง หรือดูรายการสดผ่านทาง Online เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ Platform ก็จะมีการเข้าถึงผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป
 • Storytelling
  • การสร้าง Content ที่ดี คือการสร้าง Storytelling ให้คนมาติดตามบทบาทของแบรนด์เรา (Show how brand represent?) เพื่อสร้าง Long-term Engagement
 • Various
  • Content หลากหลายเท่าไหร่ ก็สามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นเท่านั้น
 • Pioneer
  • ปัจจัยอีกอย่างที่สำคัญของการสร้าง Content คือ ต้องปรับตัวเร็ว และนำตลาด เมื่อมีคนเริ่มทำตาม เราก็ต้องรีบเปลี่ยนก่อนคนอื่น

 

#unlock

Advertisements